PODKŁADKI

NORD LOCK


  • Systemy klinujące

    Produkty firmy Nord-Lock oparte o system klinujący są znane na całym świecie ze zdolności do pewnego zabezpieczania połączeń śrubowych poddawanych drganiom, wibracjom i obciążeniom dynamicznym. Efekt klina wytwarzany pod nakrętką lub łbem śruby całkowicie zabezpiecza je przed samoczynnym poluzowaniem. Jest to jedyne rozwiązanie dla tych połączeń śrubowych, które stanowią o bezpieczeństwie pracy maszyn lub urządzeń.

    Istotą systemu jest różnica między wartościami kąta nachylenia powierzchni klinowych " α " i kąta wzniosu linii śrubowej gwintu " β ", gdzie " α " > " β " co daje efekt klina i sprawia, że połączenie tym mocniej jest zaciskane im bardziej nakrętka lub śruba dąży do poluzowania się.